spojnice

Spojnica se može opisati kao mehanički uređaj koji spaja dvije osovine pomiče energiju između jednog kraja vratila prema onom koji ga pokreće i apsorbira greške u montaži ili poravnanju dva vratila. Kao vodeći proizvođač spojnica, WLY nudi različite vrste mehaničkih i industrijskih spojnica na prodaju. Više informacija pogledajte u nastavku i kontaktirajte nas ako ste zainteresovani!

Šta je spojnica?

Termin "spojnica" odnosi se na uređaj koji povezuje dvije osovine koje se okreću blizu svojih krajeva. Koristi se za prijenos snage i dozvoljava blagi stepen pomicanja i neusklađenosti kraja. Ovo je neophodno za mnoge različite aplikacije kao što su alatni strojevi i građevinarstvo.

Proces spajanja može biti složen proces. Mnogo je faktora koji određuju kvalitet veze između dvije stvari. Najčešći tipovi uključuju fleksibilne spojnice kao i krute spojnice. Postoje i druge vrste spojnica, kao npr spajanje čeljusti, spojnica lanca, spojnica za gume itd.

Iako je mehaničko spajanje od vitalnog značaja za efikasnost čitavog sistema, ono dolazi sa sopstvenim skupom opasnosti. Sistemima sa krutom spregom je teže upravljati i menjati ih. Osim toga, sve promjene napravljene na jednom elementu mogu utjecati na druge komponente. Izrada sistema sa slabom spregom može povećati njegovu otpornost na vanjske sile.

Fleksibilna spojnica visokog obrtnog momenta

Različite vrste spojnica na prodaju

Dostupno je nekoliko vrsta spojnica, uključujući spojnice vratila, fleksibilne spojnice, zupčaste spojnice, prirubničke spojnice i gumene čaure. Svaka vrsta spojnice ima specifičnu funkciju i primjenu. Neki tipovi spojnica su dizajnirani za primjenu velike brzine i velikog obrtnog momenta, dok su drugi u stanju apsorbirati udarna opterećenja.

Šta radi spojnica?

Spojnica je mehanički uređaj koji povezuje dvije rotirajuće osovine. Njegova glavna funkcija je dinamički i precizan prijenos snage. Osim toga, uređaj štiti okolne komponente koje se mogu oštetiti udarcima.
Spojnice se koriste u pumpama, generatorima, motorima i drugim uređajima za prijenos energije. Često su fleksibilni i mogu apsorbirati vibracije i neusklađenost. Ovo pomaže da se minimizira gubitak energije.

Najjeftinija spojnica

Karakteristike mehaničke spojnice

Spojnice pružaju prednosti i ograničenja. Zupčasti ili zavareni spojevi ne zamjenjuju mehaničke spojnice. Mehaničke spojnice mogu biti opremljene sljedećim atributima.

  • Prenosi snagu

Mehanička spojnica spaja pogonsku osovinu koju pokreće vozač. Na taj način funkcionišu kao veza sa pogonskom osovinom kao i sa pogonom, prenoseći energiju.

  • Zaštita od preopterećenja

Sigurnosne mehaničke spojnice za preopterećenja ograničavaju količinu obrtnog momenta koji se prenosi između osovina. Na taj način štite pogonski sistem i vozača od zaglavljivanja i preopterećenja.

  • Apsorbuje neusklađenost

Ne postoji savršen svijet. Proizvedeni dijelovi se proizvode s ispravnim tolerancijama kako bi se omogućio inženjering. Pronalaženje idealnog položaja osovina u stvarnom životu nije lak zadatak. To je razlog zašto zavarivanje ulaznih i izlaznih vratila nije idealna metoda u slučaju da osovine nisu poravnate. Spojnice mogu pomoći u ispravljanju bilo kakvog neusklađenosti između osovina.

  • Upija udarce i vibracije

Smanjenje vibracija i udaraca koji utječu na motor ili motor može produžiti vijek trajanja motora. Najbolja praksa je koristiti spojnicu za smanjenje prijenosa vibracija sa osovine koja je ulazna na izlaz, i obrnuti proces jer spojni spojevi nemaju krutost.

Precizne spojnice sa fleksibilnim vratilom visokog obrtnog momenta

Za šta se koriste spojnice?

Nekoliko vrsta spojnica koristi se za različite primjene. Pomažu u prijenosu snage i rotacijskog kretanja između osovina. Mogu biti krute ili fleksibilne. Mogu se koristiti i za apsorpciju udaraca i vibracija. Ovi priključci se koriste za zaštitu mašina od oštećenja.

U prijenosu snage, spojnice se često koriste za modificiranje prigušenja i krutosti sistema. Posebno su korisni u aplikacijama gdje se osovine obično ne povezuju na linearni način. Oni omogućavaju mali stepen neusklađenosti, što je karakteristika koja je važna za smanjenje vibracija i produženje životnog veka opreme.

Fleksibilne spojnice koriste fleksibilne metalne kompleksne diskove za prijenos snage na unutrašnju odstojnu osovinu. Imaju mogućnosti velike brzine i mogu prihvatiti neusklađenost do 1.5 stepeni. Oni također mogu podnijeti udarna opterećenja i obično se koriste za servo umjerene momente.

Zupčaničke spojnice se obično koriste u aplikacijama velike snage. Koriste se i u aplikacijama sa malim brzinama. Izrađeni su sa rukavom koji sadrži zupce koji se spajaju sa zupcima na glavčinama. Mogu podnijeti malu količinu udarnog opterećenja, ali ne mogu apsorbirati udarce koji premašuju ovu količinu.

Za šta se koriste spojnice